Cimbálová
muzika
Technik
Ostrava

Nahrávek
Získaných ocenění
Vystoupení
Zájezdů

Vážení a milí příchozí,

ať už jste na tyto stránky zavítali záměrně či náhodou, nalézáte se na stránkách zabývajících vším okolo Cimbálové muziky Technik Ostrava (do roku 1963 s názvem Cimbálová muzika Vysoké školy báňské – VŠB). Tato kapela, jejíž začátky sahají do r. 1958, se během svého aktivního působení, stala všeobecně uznávaným fenoménem amatérského folklorismu na Moravě i v širším kontextu – a to vše především díky svému kapelníkovi a zakládajícímu členovi Janu Rokytovi (1938-2012). Spojením píle, úsilí a cílevědomosti spolu s originálním upravovatelským přístupem a kvalitním hudebním materiálem se kapela během několika měsíců (1.místo v ústředním kole Soutěže tvořivosti mládeže (STM – květen 1959), resp. během pár let (1.misto Strážnice 1961 a 1964) vyšvihla na přední místo a až podnes (1.místo Foskar 2003 – Strážnice) si uchovala svůj jednoznačně identifikovatelný STYL a ZVUK.
Největší interpretační a repertoárový rozmach kapely nastal v 70-80.letech minulého století, kdy se kapela stala kmenovým hudebním tělesem pro interpretaci lidové muziky v ostravském rozhlase (navázala tak na tradici předchozích „rozhlasových“ muzik Ondraš a Dymák). Věnovala se především autorským zpracováním lidové a částečně i artificiální hudby. Spolu se širokou škálou pěveckých i instrumentálních sólistů natočila přes 600 rozhlasových snímků a vydala nepřeberné množství zvukových nosičů – od singlů, LP až po CD.
Dne 22.7.2012 odchází do muzikantského nebe zakladatel, a po celý život kapely její umělecký vedoucí, Jan ROKYTA (1938-2012). Tím končí éra veřejného působení muziky, která je s jeho jménem neoddělitelně spjata. Odcházíme hrdě a s hlavou vztyčenou – zůstává po nás více než 24 hodin hudebních nahrávek vysoké umělecké kvality, kvanta veřejných koncertů, popularizační činnost a spousta rozzářených očí…
Tyto stránky se budou dále věnovat pouze mapování historie muziky TECHNIK a uvítám, pokud se rozhodnete přispět vzpomínkou či jiným materiálem (např. fotkami).

Copyright © 2024 Pavel & Tomáš Rokytovi & Cimbálová muzika TECHNIK Ostrava.